bybofftop.jpg (12723 bytes)

Chipping Sparrow - Spizella passerina

JS000402.jpg (186873 bytes)
 
goback.jpg (3010 bytes)